USŁUGI WYDAWNICZE

CO ROBIMY? Najkrócej pisząc: wydajemy książki. Pod własnym szyldem, Wydawnictwa Części Proste, ale nie tylko.

Zajmujemy się zarówno kompleksową opieką wydawniczą, jak i poszczególnymi procesami powstawania książek. Redagujemy, projektujemy, składamy. Czuwamy nad publikacją także na etapie druku, pomagając w wyborze drukarni i koordynując transport gotowej książki do klienta.

Żadna książka nie jest nam obca, mamy doświadczenie w pracy z książką specjalistyczną, naukową, jak i literaturą popularną i dziecięcą.

Na przestrzeni lat współpracowaliśmy zarówno z instytucjami publicznymi, wydawnictwami, firmami spoza branży wydawniczej, jak i osobami prywatnymi.

Wśród naszych klientów byli i są między innymi: Uniwersytet Gdański, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Warszawy, Fundacja Gdańska, KMG Dragon's House, Wydawnictwo Druganoga.